U cilju osiguranja kvalitete naših usluga iz područja izgradnje i održavanja stambeno-poslovnih i javnih objekata, izgradnje i konstrukcije industrijskih postrojenja, izgradnje i rekonstrukcije cesta, izgradnje vodovoda i kanalizacije, izvođenje završnih radova u graditeljstvu, održavanja vodotokova, izgradnje, održavanja i rekonstrukcije telekomunikacijskih mreža, usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, usluga zimske službe, usluga higijenskog čišćenja objekata, izvođenje hortikulturalnih i drugih radova uređenja okoliša u naš poslovni sustav uveli smo i implementirali sljedeće međunarodne norme:

  • Sustav upravljanja kvalitetom, norma ISO 9001
  • Sustav upravljanja zaštitom okoliša, norma IS 14001
  • Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, norma OHSAS 18001
  • Certifikat poslovne sigurnosti